Sofinanciranje obnove zvonjenja in ure na cerkvi na Svetinjah