Obnova kapelice v Mihovcih pri Veliki Nedelji

Zaključeno
Izvedeno v letu 2018