Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja v letu 2020

114.662,26 €
Lastni projekti
V teku
april 2020
november 2020