Postavitev turistično obvestilne signalizacije

199.735,73 €
V teku
2020
2022