Vloga za izdajo potrdila o ne(uveljavljanju) predkupne pravice Občini Ormož

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE