Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v občini Ormož

17.05.2019 Roman R. 272