Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v občini Ormož

17.05.2019 Roman R. 317
17.05.2019
Javni razpisi in javni natečaji
18.06.2019 do 10:00
ga. Klavdija Bac