Odločba o ureditvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

27.11.2019 Roman R. 124