Javna razgrnitev lokacijske preveritve za parcelo številka *73, 323/2, 327 k.o. Stanovno

12.02.2020 Roman R. 157
12.02.2020
Javna naznanila in razgrnitve
28.02.2020 ob 00:00
g. Boštjan Najžar