Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož- javno naročilo gradnje po odprtem postopku

23.06.2020 Roman R. 222
23.06.2020
Javna naročila
24.07.2020 ob 09:00
mag. Roman Rozman