Javna razgrnitev lokacijske preveritve za parcelo številka *20, *21, 288/1, 288/2, 289/2 k.o. Lešnica pri Ormožu

13.07.2020 Roman R. 55