Javna razgrnitev lokacijske preveritve za parcelo številka 443/5 k.o. Jastrebci

15.10.2020 Roman R. 48
15.10.2020
Objave in pozivi
31.10.2020 do 23:59
g. Boštjan Najžar