Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvajanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje«

10.12.2020 Roman R. 96
10.12.2020
Javni razpisi in javni natečaji
20.01.2021 do 09:00
mag. Roman Rozman