Javna razgrnitev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ormož (SD OPN OR 2)

19. 11. 2021 Roman R. 49
19.11.2021
Objave in pozivi
10.12.2021 do 23:59
g. Boštjan Najžar