Poziv za podajo mnenj k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za ureditev naselja Dolga lesa II (OPPN Dolga lesa II) – ID številka 2675

1. 3. 2023 Roman R. 141
01.03.2023
Objave in pozivi
01.04.2023 do 23:59
g. Boštjan Najžar