Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v občini Ormož

17. 5. 2024 Roman R. 109
17.05.2024
Javni razpisi in javni natečaji
17.06.2024 do 10:00
ga. Klavdija Bac