e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
Okolje in prostor
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
Taksa: 35,00 EUR
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o ne(uveljavljanju) predkupne pravice Občini Ormož
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za popolno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del/prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za delno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del/prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za določitev projektnih pogojev (cesta)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji (cesta)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za izvedbo del na občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za izračun komunalnega prispevka-manj zahtevni in zahtevni objekti
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izračun komunalnega prispevka- nezahtevni objekti
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za subvencioniranje komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za odmero in subvencioniranje komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR
IZJAVA za uveljavljanje subvencioniranega komunalnega prispevka mladi
Taksa: Brezplačno
IZJAVA za uveljavljanje subvencioniranega komunalnega prispevka mlada družina
Taksa: Brezplačno
Vloga za enoletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - socialna pomoč
Taksa: Brezplačno
Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Gospodarstvo
Družbene dejavnosti in splošne zadeve
Ostale vloge