ZAHTEVA (VLOGA) ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE (promet z zemljišči)

Organizacijska enota

Opis postopka