VLOGA pobuda za izvedbo lokacijske preveritve Ormož 2022

Organizacijska enota

Stroški v postopku