KS Velika Nedelja

02 741 53 90
02 741 53 91
k.s.velika.nedelja@siol.net
Velika Nedelja 7, 2274 Velika Nedelja
Člani (mandat 2022 - 2026)
  • Predsednik, Janko Meško
  • STROKOVNI SODELAVKA, Marjetka Majcen