Veljavna turistična taksa po Odloku o turistični taksi v občini Ormož - sprememba

22.07.2019 Roman R. 208