Vuzmetinci - Kapela Matere Božje

Kulturna dediščina
Kog 69, 2276 Kog