Rekonstrukcija cevovoda DN 63 od HŠ Pavlovski vrh HŠ 52-58

142
Infrastruktura
2023
KS Ivanjkovci
21.827,76 €
Lastni projekti
Zaključeno
Pavlovski vrh 52
januar 2023
januar 2023