Rekonstrukcija cevovoda DN 63 od HŠ Pavlovski vrh HŠ 52-58

187
Infrastruktura
2023
KS Ivanjkovci
21.827,76 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
Pavlovski vrh 52
januar 2023
januar 2023