Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2023

284
Infrastruktura
2023
KS Ormož
KS Ivanjkovci
780.709,76 €
Lastni projekti
V teku
april 2023
avgust 2023