»Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje po pogodbenih določilih FIDIC«

21.10.2020 Roman R. 511
21.10.2020
Javna naročila
04.12.2020 do 09:00
mag. Roman Rozman