Javna razgrnitev osnutka občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Ormož, verzija 1.0.

31. 5. 2022 Roman R. 95
31.05.2022
Javna naznanila in razgrnitve
30.06.2022 do 23:59
ga. Mateja Serec