Gradivo za podajo mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja ter podajo podrobnejših usmeritev (smernic) ter podatkov za pripravo SD LN SMO V

18. 9. 2023 Roman R. 126
18.09.2023
Objave in pozivi
19.10.2023 do 23:59
g. Boštjan Najžar