NMV »ZELENA OBRTNA CONA - INFRASTRUKTURNA UREDITEV; SN elektroenergetski vodi in transformatorska postaja 20/0,4kV«

28. 5. 2024 Roman R. 76
28.05.2024
Javna naročila
19.06.2024 do 09:00
g, Mitja Mar