Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 887/59 in 887/68 v k.o. 292 – Runeč

4. 7. 2024 Roman R. 61
04.07.2024
Javna naznanila in razgrnitve
22.07.2024 do 23:59
g. Boštjan Najžar