Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ekonomsko-poslovna cona Ormož (SD OPPN EPC 1) (08.07.2024 do 09.08.2024)

4. 7. 2024 Roman R. 54
04.07.2024
Javna naznanila in razgrnitve
09.08.2024 do 23:59
g,. Boštjan Najžar
Pripombe na javno objavo