Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija

248
Gospodarstvo
2023
72.908,21 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
42.000,29 €
V teku
2023
2023